Lokalizacja

Biuro

Pietraszewicza 5/2a
02-790 Warszawa

501 077 121
22 751 65 56

e-mail: biuro.2024@hbz.pl

HBZ Sp. z o. o.

ul. Zimowa 19/25
005-500 Nowa Iwiczna

Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy
KRS: 0000192254

NIP 118-15-57-131
Regon: 012087954

Formularz kontaktowy