• iERP

  Całkowita kontrola i pełna niezależność dla Twojego Przedsiębiorstwa

  Więcej
 • 2MNET

  Usługi informatyczne
  sieci komputerowe
  technologia VoIP

  Więcej
 • HBZ

  Profesionalne strony WWW, aplikacje internetowe

  Więcej

Kompleksowe zarządzanie firmą – oferta

Zarówno przedsiębiorstwo początkujące, jak i długo funkcjonujące na rynku wymaga wielu elementów, które pozwalają na skuteczne i efektywne zarządzanie, prowadzące do sukcesów na rynku. Dla wielu firm całkowita koncentracja na własnym biznesie jest problematyczna z powodu zadań pobocznych, które są wymagane do prowadzenia przedsiębiorstwa. Wymóg posiadania własnego działu IT, w tym zarządzanie infrastrukturą informatyczną, hard- i software, stronami internetowymi, systemem zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), księgowości oraz działu kadr utrudnia prowadzenie biznesu, powoduje rozproszenie wysiłków przedsiębiorstwa i powoduje wysokie koszty prowadzenia działalności. Z powyższych powodów przedsiębiorstwa decydują się często na outsourcing usług, które nie są związane z bezpośrednim celem działalności firmy poprzez przekazanie tych obowiązków firmom, wyspecjalizowanych w tego rodzaju działalności.

Grupa365, na którą składają się firmy: 2m.net, HBZ, Accounting Intelligence oraz 4Enterprise, ścisłe współpracując, oferuje unikatową możliwość scalenia wszystkich potrzeb przedsiębiorstw w jedną całość. Kompleksowa oferta ułatwia usługobiorcy kontakt z usługodawcą, ponieważ znika problem rozproszenia usług pośród wielu firm outsourcingowych, co utrudnia zarządzanie działami, wspierającymi główną działalność przedsiębiorstwa. Poniżej zostaną przedstawione usługi, świadczone przez poszczególne podmioty Grupy z podkreśleniem wzajemnych powiązań miedzy nimi:

 1. 2m.net. Spółka specjalizuje się w zarządzeniu hard- i software firm, a w szczególności:
  1. Administracja serwerami, opartymi na systemie operacyjnym Windows Server oraz serwerami baz danych MSSQL, używanymi również jako platforma sprzętowa do oferowanych wdrożeń oprogramowania.
  2. Administracja kontami pocztowymi utrzymywanymi na zewnętrznej platformie.
  3. Opieka informatyczna nad:
   • stacjami roboczymi opartymi na systemie operacyjnym Windows (w tym również zdalny Helpdesk),
   • urządzeniami drukującymi,
   • telefonami IP,
   • systemem monitoringu,
   • skanerami magazynowymi.
  4. Administracja sieci LAN oraz WLAN w tym zarządzanie:
   • routerem brzegowym,
   • switchami
   • AccessPointami
  5. Monitoring infrastruktury serwerowo-sieciowej:
   • monitoring podzespołów serwera (obciążenie procesora, zajętość pamięci Ram, zajętość dysków twardych),
   • monitoring uszkodzenia podzespołów serwera,
   • monitoring wykonywania codziennych backupów,
   • monitoring dostępności urządzeń sieciowych.
  6. Serwis IT – w razie możliwości naprawa urządzeń należących do infrastruktury informatycznej oraz kwestie związane z gwarancjami producenta.
  7. Usługi związane z bieżącymi problemami/zagadnieniami/projektami w środowisku informatycznym firmy.
  8. Doradztwo informatyczne oraz wyznaczanie kierunku rozwoju infrastruktury serwerowo/komputerowej.

 2. HBZ. Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie E-commerce, E-marketingu, E-PR i reklamy w Internecie. Kolejnym obszarem działalności HBZ jest usługa hostingu, w tym utrzymanie stron www, poczty i kont FTP:
  1. Aplikacje E-commerce: tworzenie i wdrożenie sklepów internetowych i licznych narzędzi, wspierających handel w Internecie:
   • Całościowa obsługa systemów e-Commerce,
   • integracja z systemami sprzedażowym,
   • Obsługa marketingowa handlu w Internecie, w tym systemów afiliacyjnych, porównywarek cen, pasaży, social media i innych,
   • Obsługa zamówień i zarządzanie bazą produktów,
   • Tworzenie indywidualnych projektów graficznych stron, dopasowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
  2. Systemy newsletterowe:
   • Masowe wysyłanie newsletterów do użytkowników,
   • Dokładne targetowanie wysyłanych informacji,
   • Elastyczna edycja newsletterów z poziomu aplikacji dzięki użyciu szablonów i wbudowanego edytora HTML.
  3. System raportowania i kontroli pracy handlowców poprzez udostępnienie pełnej informacji o wszystkich czynnościach handlowców, w tym ich kontaktów z klientami, wykonywania zleconych zadań i statystyki wyników.
  4. System do obsługi serwisów stacjonarnych:
   • Zarządzanie pracą serwisów, rezerwację usług, koordynację i administrację logistyką produktów,
   • Indywidualne określenie zakresu pracy, terminów wykonywania i warunków handlowych dla każdego serwisu,
   • Moduły komunikacyjne umożliwiają połączenie z systemami online, oprogramowaniem magazynowo - księgowym oraz sklepami www.
  5. Systemu Intranet, Ekstranet i BIZCRM - wielofunkcyjne systemy komunikacyjne online, usprawniające działanie przedsiębiorstwa:
   • Intranet – system komunikacji wewnątrzfirmowy, pozwalający na szybką i sprawną komunikację pomiędzy przełożonymi i pracownikami,
   • Ekstranet – służy jako narzędzie do zarządzania zleceniami dla firm zewnętrznych,
   • BIZCRM – rozbudowany mechanizm komunikacji z klientem, w tym: przygotowanie ofert i rejestracja transakcji, przypisywanie klientowi związanych z nim czynności, baza klientów i statystyki sprzedaży.
  6. System zarządzania projektami – BIZPROJEKT. Jest to aplikacja wspierająca zarządzanie projektami, zasobami oraz finansami projektu, zarówno w trybie ciągłym, jak też w przypadku projektów jednorazowych. Aplikacja pozwala na optymalną alokację zasobów, otrzymywanie szczegółowych statystyk, szybkiego przydzielania i rozliczania pracy.
  7. Audyt i doradztwo. Firma oferuje usługi doradztwa na płaszczyźnie optymalizacji serwisu WWW i pozycjonowania stron w tym ocenę funkcjonalności i wskazanie kierunków rozwoju.

 3. 4Enterprise świadczy usługi w dziedzinie wdrażania, administrowania i opieki technicznej nad systemami do zarządzania przedsiębiorstwa klasy ERP, których szczególnymi cechami są:
  1. Szerokie spektrum wdrażanego oprogramowania. Spółka 4Enterprise jest oficjalnym partnerem takich producentów oprogramowania jak iERP (producent systemu również należy do Grupy), Asseco Business Solutions oraz Gardens Software, wdrażając systemy iERP, WAPRO, Softlab i GardensERP. Poza tym firma oferuję usługę wdrożenia platformy iEDI – kompleksowego oprogramowania służącego do elektronicznej wymiany danych.
  2. Dopasowanie wdrażanego oprogramowania do indywidualnych potrzeb klienta, zarówno w trakcie wdrożenia jak również po wdrożeniu, uwzględniając zmiany, zachodzące w przedsiębiorstwie, użytkującym wdrożone programy.
  3. Szeroko zakrojona opieka powdrożeniowa, na którą składa się:
   • Zdalny helpdesk, realizowany przez doświadczonych i dyspozycyjnych specjalistów,
   • Realizacja zleceń, polegających na rozbudowie lub modyfikacji systemu,
   • Konsultacje w zakresie funkcjonowania systemu
  4. Serwis istniejącego już oprogramowania zarządzania przedsiębiorstwem, usługi doradcze i administracyjne.

 4. Accounting Intelligence oferuje usługi w zakresie księgowości, kadr i płac. Oprogramowanie, używane przez Accounting Intelligence pozwala na pełną integrację z systemami handlowo-magazynowymi, wdrażanymi przez Grupę, co skutkuje zwiększeniem efektywności świadczenia wyżej wymienionych usług.