Systemy intranetowe i extranetowe

W przypadku większych firm, firm o strukturze rozproszonej lub grup firm niezbędne jest narzędzie umożliwiające łatwą i szybką wymianę informacji  wewnątrzfirmowych. Taką funkcjonalność zapewniają systemy intranetowe.

Mogą mieć formę prostych stron dostępnych jedynie dla pracowników lub współpracowników firmy, aż po systemy , które łączą w sobie części informacyjne z narzędziami wspomagającymi zarządzanie i pracę w firmie. W wersjach bardziej rozbudowanych umożliwiają wymianę informacji pomiędzy działami lub pracownikami firmy, a współpracownikami lub partnerami, a także np. głównymi klientami.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE

System ma umożliwiać spójne zarządzanie spersonalizowaną wymianą informacji, komunikacją i interakcją z określoną grupą użytkowników. System będzie zabezpieczony hasłem, przy pomocy którego każdy z użytkowników będzie identyfikowany, przyporządkowany do określonej grupy i będzie posiadał dostęp do wyznaczonych dla niego obszarów systemu i informacji.

PRZYKŁADOWY OPIS SYSTEMU

System wewnętrzny

EXTRANET - PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI

Publikacja informacji

 • Informacje ogólne
 • Informacje spersonalizowane

(przeznaczone dla konkretnego użytkownika)

Newsletter

 • Dla dystrybutorów / partnerów
 • Dla klientów

(z możliwością obrandowania logotypami odpowiednich dystrybutorów)

Archiwum dokumentów

 • Informacje teleadresowe o pracownikach
 • Struktura firmy
 • Cenniki
 • Instrukcje
 • Procedury
 • Dokumenty firmowe
 • Materiały marketingowe

Baza wiedzy

 • Artykuły specjalistyczne
 • Forum użytkowników

SYSTEM SERWISOWY - PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI

System zgłoszeń serwisowych

 • Zgłaszanie konieczności interwencji serwisowej (wizyty serwisowej)
 • Rejestracja przyjęcia sprzętu do naprawy
 • Informacje o statusie naprawy / wycenie
 • Historia napraw / interwencji serwisowych
 • Możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym

Automatyczny system komunikacji (z możliwością obrandowania logotypami dystrybutorów)

 • Komunikaty dotyczące napraw
 • Przypominanie o przeglądach / wizytach serwisu
 • Informacje handlowe / marketingowe

Baza wiedzy

 • Artykuły specjalistyczne
 • Forum użytkowników
 • Dokumentacja techniczna

SYSTEM ZARZĄDZANIA URLOPAMI - PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI

 • Kalendarz urlopów
 • Możliwość zgłaszania chęci wzięcia urlopu
 • System informacji dla przełożonego
 • Zatwierdzanie lub odrzucanie podania o urlop
 • System zliczania i informacji o dostępnych dniach urlopowych dla poszczególnych pracowników
 • System informacji o zastępstwach poszczególnych pracowników na czas urlopów
 • System podziału użytkowników i placówek:
  • Zarząd – dostęp do wszystkich informacji
  • Kierownicy – dostęp do informacji o własnych podwładnych
  • Pracownicy – dostęp do informacji o własnych urlopach

SYSTEM RAPORTOWANIA - PRZYKŁADOWE FUNKCJONALNOŚCI

 • Baza adresowa klientów
 • System alertów
  • Przetargi
  • Przypominanie o zakończeniu umowy
  • Przypominanie o spotkaniach, terminach….
 • Moduł planowania wizyt, kontaktów, działań
 • Możliwość zakładania oddzielnych kont dla indywidualnych przedstawicieli podległych pod poszczególnych dystrybutorów
 • Moduł raportowania i statystyk
 • Historia klienta
  • Historia wizyt
  • Archiwum dokumentów, ofert i ważnej korespondencji z klientem

KALENDARZ

Ma prezentować zbiór informacji o całości działań Alab (zależnie od poziomu dostępu), czyli:

 • wydarzenia (np. targi, konferencje itp.)
 • informacje o szkoleniach
 • informacje z systemu serwisowego – np. przypominanie o terminach przeglądów lub planowanego zakończenia naprawy
 • „przypominajki” z systemu raportowania (tylko dla Alab i Dystrybutorów) – np. data kolejnego kontaktu (dla administratorów + poszczególnych handlowców); data zakończenia umowy; data
 • przetargu

SYSTEM INTEGRACJI CENNIKÓW

Przeznaczeniem tego systemu jest importowanie i tworzenie ujednoliconego cennika na podstawie cenników dostarczonych przez dostawców.

 • System importu cenników (do 20 cenników importu szablonów w cenie, każdy kolejny – 150 zł)
 • System edycji cen / rabatów
 • Moduł eksportu cenników do wykorzystania w innych aplikacjach lub offline

SYSTEM OFERTOWY

Przeznaczeniem tego systemu jest wykorzystanie ujednoliconych cenników do tworzenia ofert dla klientów.

 • System importu produktów do oferty
 • System edycji cen / rabatów
 • Edycja danych kontrahenta
 • System eksportu / druku oferty

SYSTEM PRZETARGOWY

Przeznaczeniem tego systemu jest uproszczenie obsługi przetargów.

 • System importu informacji o przetargach
 • System przydzielania przetargów do odpowiednich pracowników
 • Kontrola statusów przetargów
 • Kalendarz i przypominanie o terminach
 • System raportowania