Public Relations

e-PR są to działania mające na celu zarządzanie oraz kontrolowanie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji w organizacji. Głównym celem jest stworzenie i utrzymanie dobrego wizerunku firmy/organizacji poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi elektronicznych.

Przekazywanie informacji do otoczenia odbywa się z wykorzystaniem liderów opinii i mediów, przede wszystkim elektronicznych. Duży nacisk kładziony jest na proces zarządzania informacją zapewniający sprawną, szybką i efektywną komunikację.

Działania PR powinny być wpisane w strategię działania każdej firmy lub organizacji.

Oferujemy:

  • opracowanie strategii działań PR
  • stworzenie narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie i publikację informacji (m.in. internetowe biuro prasowe, biuletyny informacyjne, RSS, blogi)
  • automatyzację czynności związanych z wymianą i publikacją informacji
  • opracowywanie i dystrybucja informacji prasowych
  • szkolenia pracowników